Proč se učit ruský jazyk? / Зачем учить русский язык?

Milé studentky, studenti,
vítáme Vás na webových stránkách ruského jazyka, kde naleznete informace o dění v oblasti ruštiny v naší škole, přečtete si další zajímavosti týkající se tohoto jazyka a samotného Ruska. Zároveň máte možnost vidět  některé výsledky Vaší práce.
Příjemné chvilky na našich stránkách přeje
komise ruského jazyka.
 
Tyto webové stránky byly vytvořeny pro podporu výuky ruského jazyka. A proč se ruský jazyk učit? Vysvětlení a důvody naleznete zde:

"Ruština patří mezi nejrozšířenější světové jazyky. Rusko má ve světě značný politický vliv a jeho význam na poli ekonomickém rovněž neustále vzrůstá. V dnešní době se začínají opět mladí lidé obracet k ruštině a rusky hovořícím oblastem, kde nalézají kulturní bohatsví a řadu příležitostí k uplatnění svého vzdělání.“ (JTG)
„Je mnoho dalších důvodů, proč se učit právě ruštinu.
Ruština patří vedle angličtiny, španělštiny a francouzštiny mezi nejrozšířenější světové jazyky. Pro českého studenta je možná lákavé, že je díky společnému slovanskému základu češtině velmi blízká."

"Rusko jako velmoc má ve světě značný vliv a jeho význam na poli ekonomickém rovněž neustále vzrůstá. Seznámení s rozmanitým kulturním a uměleckým přínosem Ruska může navíc studentovi pomoci značně. Naše země má s Ruskem překvapivě mnoho společných historických kořenů – počínaje příchodem prvních slovanských věrozvěstů, kteří přinesli do našich končin spolu s nejstarším písemnictvím i východní formu křesťanství, jež v Rusku zapustila kořeny a je živá dodnes, přes pokračující styky některých českých středověkých center vzdělanosti s Ruskem, čilé obchodní a diplomatické kontakty v době humanistické a barokní, až po návrat k Rusku jako inspiračnímu zdroji a velkému vzoru panslavistické myšlenky obrozenců.
V dnešní době se po pádu totality začínají opět mladí lidé obracet k ruštině a rusky hovořícím oblastem, kde nalézají kromě kulturního bohatství i řadu příležitostí k uplatnění svého vzdělání.“
 
 
Podřízené stránky (1): Podpora výuky RJ
Comments