Aktuální informace

Soutěž v ruské konverzaci

Také v tomto školním roce se uskuteční školní kolo soutěže v ruské konverzaci. Zúčastnit se mohou žáci všech ročníků. 

Termín:  8 . února 2012, 13.00 hod.
 
Místo: v učebně RJ (č.103) a kabinetě RJ (č.104)
 
Kategorie I.: žáci 1. a 2. ročníku  6-letého gymnázia.
 
Kategorie II.: žáci 1. - 4. ročníku 4-letého gymnázia a žáci 3. - 6. ročníku 6-letého gymnázia.

Soutěž bude rozdělena na 3 části:

1.    poslech s porozuměním, úkoly
2.    čtení textu s úkoly
3.    konverzace na uvedená témata

      I. kategorie
      - Rodina                                                                    
      - Škola
      - Město, ve kterém bydlím
      - Kamarádi
      - Volný čas , zájmy
      II. kategorie
      - Rodina
      - Škola
      - Město, ve kterém bydlím
      - Kamarádi
      - Volný čas , zájmy
      - Cestování     
      - Moskva        
      - Petěrburk    

Vítězové obou kategorií postupují do krajského kola soutěže, kde budou reprezentovat sebe i naši školu.

V tomto školním roce jsme  se rozhodly přizvat do soutěže i současné maturanty a vytvořit pro ně zvláštní kategorii. Ti, kteří se rozhodnou zúčastnit se soutěže, mají možnost vyzkoušet si ""maturitu na nečisto". Vítěz  nepostoupí do krajského kola soutěže, ale bude symbolicky odměněn.
Témata pro tuto kategorii jsou:

1.       Osobní charakteristika

      Popis blízké osoby, vlastnosti

2.       Rodina

Obecná charakteristika rodiny, význam rodiny ve společnosti, rodina v minulosti a dnes, formy spolužití, moderní trendy, moje rodina

3.       Domov a bydlení

Potřeba bydlení, bytový trh, realitní kancelář, formy bydlení, náš byt/dům, bydlení ve městě a na vesnici, představa mého bydlení v budoucnu

4.       Každodenní život

Režim dne, všední dny, víkendové dny

5.       Vzdělávání

Potřeba vzdělání, školský systém v ČR a v Rusku, školy N. Jičíně, naše škola

6.       Volný čas a zábava

Volnočasové aktivity, moje koníčky, současné tendence

7.       Cestování a doprava

Důvody a cíle cestování, formy cestování (individuální a organizované), CK a její činnosti, dopravní prostředky

8.       Zdraví a hygiena

Péče o zdraví, prevence, zdravý životní styl, nemoci, návštěva lékaře

9.       Stravování

Stravování jako součást životního stylu, ruská a česká kuchyně, stravování u nás doma, v restauraci

10.   Nakupování a móda

Proč nakupujeme, kde nejčastěji, formy obchodů, obchody v našem městě/vesnici, můj oblíbený obchod, význam módy, oblečení podle ročních období, oblečení v práci, ve volném čase, doma

11.   Práce a povolání

Vzdělání  a profese, práce ve firmě, požadavky na pracovníky, firemní etiketa

12.   Zeměpis a příroda

Počasí, roční období, ekologie, problémy současnosti (znečištění vody, vzduchu, půdy, skleníkový efekt, ozónová díra, havárie tankerů)


Zveme všechny zájemce a těšíme se, jako každý rok,  na kvalitní výkony!

 
Krajské kolo  soutěže v přednesu ruské prózy a poezie -
 
Památník Puškina
 
Dne 1.4.2011 se v Bohumíně konalo krajské kolo soutěže v přednesu ruské prózy a poezie, ve kterém nás reprezentovaly vítězky školního kola:
 
v přednesu ruské poezie obsadila v silné konkurenci Anetka Jeřábková velmi pěkné 4.místo
 
a v hudební kategorii trojice děvčat Lenka Jašková, Ivana Kozáková a Anežka Šenkeříková (Nelly Suchomelová se z důvodu nemoci nezůčastnila) získala krásné 2. místo.
 
Všem děkujeme za reprezentaci naší školy a srdečně blahopřejeme!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutěž v ruské konverzaci

V tomto školním roce se uskuteční školní kolo soutěže v ruské konverzaci. Zúčastnit se mohou žáci všech ročníků. 

Termín:  24 . února 2011, 14.00 hod.
 
Místo: v učebně RJ (č.103) a kabinetě RJ (č.104)
 
Kategorie I.: žáci 1. a 2. ročníku  6-letého gymnázia.
 
Kategorie II.: žáci 1. - 4. ročníku 4-letého gymnázia a žáci 3. - 6. ročníku 6-letého gymnázia.

Soutěž bude rozdělena na 3 části:

1.    poslech s porozuměním, úkoly
2.    čtení textu s úkoly
3.    konverzace na uvedená témata

      I. kategorie
      - Rodina                                                                    
      - Škola
      - Město, ve kterém bydlím
      - Kamarádi
      - Volný čas , zájmy
      II. kategorie
      - Rodina
      - Škola
      - Město, ve kterém bydlím
      - Kamarádi
      - Volný čas , zájmy
      - Cestování     
      - Moskva        
      - Petěrburk    

Vítězové obou kategorií postupují do krajského kola soutěže, kde budou reprezentovat sebe i naši školu.
Zveme všechny zájemce a těšíme se na kvalitní výkony!

 
 
 
 
Soutěž v přednesu ruské prózy a poezie -
 
Památník Puškina
 

Termín: 16. prosinec 2010, 14,00 hod.
 
Místo:   učebna č. 103
Těšíme se, jako vždy, na pěkné výkony!
 
 
V kategorii přednesu ruské poezie se na 1. místě umístila a Anetka  Jeřábková z 5.G.
 
V huební kategorii se na 1.místě umístila čtverice zpěvaček ze 3.A: Lenka Jašková, Nelly Suchomelová, Ivana Kozáková a Anežka Šenkeříková.
 
Všech pět dívek nás bude reprezentovat v krajském kole soutěže v Bohumíně.
Držíme palce! 
 
 

 
Krátká vzpomínka na naše šikovné maturanty. Zcela sami nacvičili písně, kterými reprezentovali naši školu v krajském kole soutěže.  Takto to vypadalo při nácviku a po nacvičení. 

19. března proběhlo v Bohumíně krajské kolo soutěže Památník Puškina, kde naši školu reprezentovali žáci ve dvou kategoriích:
Kateřina Bajerová ze 4.C, která se v přednesu ruské poezie umístila na krásném 2. místě a
Petra Šnajdárková, Anežka Haitlová a Jakub Varmuža ze 4.B, kteří v kategorii hudebních seskupení předvedli výkon na vynikající umělecké úrovni.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů nejenom v dalších soutěžích, ale také u maturitních zkoušek!
 
 
Přidáno 28.12.2009
 
Soutěž v přednesu ruské prózy a poezie -
 
Památník Puškina
 

I tato soutěž proběhla u nás již poněkolikáté.

Termín: 17. únor 2010 (přesný čas bude upřesněn)
Místo: bude upřesněno


Také se těšíme na překvapivé výkony!
 
 
 
V únoru proběhlo v Ostravě krajské kolo soutěže v ruské konverzaci, ve kterém nás reprezentoval Tomáš Jandora ze 4.G., který, přesto, že předvedl velmi hodnotný výkon, byl v této soutěži diskvalifikován pro zařazení do nesprávné kategorie a to na základě nejasných propozic. Tomáš by po bodovém ohodnocení poroty získal 2. místo.
Diskvalifikováno bylo z výše uvedeného důvodu 50 % účastníků soutěže přihlášených do stejné kategorie. 
Výkon Tomáše Jandory si velmi ceníme a přejeme hodně úspěchů do budoucna!
 
 
Přidáno 17.ledna2010
 
14. ledna proběhlo školní kolo soutěže v ruské konverzaci, kterého se zúčastnilo 9 studentů. Porota si vyslechla pěkné výkony.
 
V kategorii II. (žáci 3. a 4. ročníku 4-letého gymnázia a žáci 5. a 6. ročníku 6-letého gymnázia) bylo umístění následující:
 
1. místo: porota neudělila - do krajského kola nepostupuje ani jeden ze zúčastněných
2. místo: Jaroslav Pitřík, 4.C
3. místo: Jakub Varmuža, 4.B a Ladislav Caloň, 3.C
 
 
V kategorii I. (žáci 1. a 2. ročníku 4-letého gymnázia a žáci 3. a 4. ročníku 6-letého gymnázia) bylo umístění následující:
 
1. místo: Tomáš Jandora, 4.G
2. místo: Aneta Jeřábková, 4.G
3. místo: Lukáš Balcárek, 3.G
 
Všem vítězům srdečně blahopřejeme!
 
Tomáš Jandora bude naši školu reprezentovat v krajském kole soutěže.
Přejeme mu hodně úspěchů v soutěži!
 
 
 
Přidáno 28.12.2009
 
Soutěž v ruské konverzaci

Obdobně jako v minulém školním roce, se i tentokrát uskuteční školní kolo soutěže v ruské konverzaci. Zúčastnit se mohou žáci všech ročníků. 

Termín:  14 . ledna 2010, začátek 5. vyučovací hodiny

Místo: v učebně RJ (č.103) a kabinetě RJ (č.104)
 
Kategorie I.: žáci 1. a 2. ročníku 4-letého gymnázia a žáci 3. a 4. ročníku 6-letého gymnázia.
 
Kategorie II.: žáci 3. a 4. ročníku 4-letého gymnázia a žáci 5. a 6. ročníku 6-letého gymnázia.

Soutěž bude rozdělena na 3 části:

1.    poslech s porozuměním, úkoly
2.    čtení textu s úkoly
3.    konverzace na uvedená témata

      I. kategorie
      - Rodina                                                                    
      - Škola
      - Město, ve kterém bydlím
      - Kamarádi
      - Volný čas , zájmy


      II. kategorie
      - Rodina
      - Škola
      - Město, ve kterém bydlím
      - Kamarádi
      - Volný čas , zájmy
      - Cestování     
      - Moskva        
      - Petěrburk    

Vítězové obou kategorií postupují do krajského kola soutěže, kde budou reprezentovat sebe i naši školu.
Zveme všechny zájemce a těšíme se na kvalitní výkony!


 

 
 Comments